"เชิญชวนทุกท่านร่วมสร้างสรรค์กฎหมายเพื่อชีวิตที่ดีขึ้นของทุกคน"

ฉันไม่ชอบกฎหมาย

วันจันทร์ที่ 3 สิงหาคม พ.ศ. 2552

คำให้การของ 4 พยาน ในวันประหารพระเจ้าตาก

วันที่ 04 สิงหาคม พ.ศ. 2552 ปีที่ 32 ฉบับที่ 11469 มติชนรายวัน


คำให้การของ 4 พยาน ในวันประหารพระเจ้าตาก


โดย วิภา จิรภาไพศาล wipha_chi@yahoo.com
(ซ้าย) พระบรมรูปสมเด็จพระเจ้าตากสินฯหน้าอาคารศาลากลางจังหวัดพระนครศรีอยุธยาหลังเก่า ปัจจุบันเป็นสำนักงานการท่องเที่ยวภาคกลางเขต 6 (ขวา) พระบรมราชานุสาวรีย์สมเด็จพระเจ้าตากสินฯ ประดิษฐาน ณ โรงพยาบาลตาก
บรรดาพระมหากษัตริย์ของสยามประเทศ "สมเด็จพระเจ้ากรุงธนบุรี" เป็นพระมหากษัตริย์ที่มีการเอ่ยพระนามถึงสูงสุดพระองค์หนึ่ง พระนามของพระองค์ปรากฏในแบบเรียนประวัติศาสตร์ว่าทรงเป็นกษัตริย์นักรบผู้กู้อิสรภาพจากการเสียกรุงศรีอยุธยาครั้งที่ 2 ในบทเพลงเพื่อชีวิตที่ชื่อพระเจ้าตาก ในพงศาวดารกระซิบที่บอกเล่าเรื่องราวของพระองค์ในแง่มุมที่แตกต่างออกไป เช่น การสวรรคต การสำเร็จโทษพระองค์ ฯลฯ

และถ้าเข้าไปใน www.google.com แล้วพิมพ์พระนามต่างๆ ของพระองค์ จะพบว่า

พระเจ้าตากสิน 338,000 ผลการค้นหา พระเจ้าตากสินมหาราช 219,000 ผลการค้นหา พระเจ้าตากสินมหาราช+ประวัติ 102,000 ผลการค้นหา พระเจ้าตากสินสวรรคต 7,880 ผลการค้นหา พระเจ้าตากสินกลับชาติมาเกิด 8,130 ผลการค้นหาพระเจ้าตากสินสำเร็จโทษ 2,830 ผลการค้นหา พระเจ้าตากสินพระราชกรณียกิจ 11,500 ผลการค้นหา พระเจ้าตากสินนครศรีธรรมราช 27,200 ผลการค้นหา พระเจ้าตากสินสติฟั่นเฟือน 665 ผลการค้นหา พระเจ้ากรุงธนบุรี 35,000 ผลการค้นหา พระเจ้ากรุงธน 77,900 ผลการค้นหา พระเจ้ากรุงธนบุรีมหาราช 98,900 ผลการค้นหา

นั่นแสดงให้เห็นว่าพระราชประวัติของพระองค์มีผู้สนใจค้นคว้าอย่างกว้างขวาง แต่ละคนสนใจพระราชประวัติของพระองค์ในแต่ละช่วงแตกต่างกันไป หากช่วงเวลาที่มีผู้ให้ความสนใจสูงสุดสำหรับพระเจ้าตากสินคงไม่พ้นช่วงเหตุการณ์ที่เกี่ยวข้องกับการเสด็จสวรรคต เพราะพระราชประวัติของพระองค์ช่วงนี้บันทึกไว้อย่างคลุมเครือในพื้นที่สีเทา (grey zone) ทั้งกระจัดกระจายเสมือนจิ๊กซอว์

ล่าสุด นิตยสาร "ศิลปวัฒนธรรม" ฉบับเดือน สิงหาคม เสนอบทความเกี่ยวกับพระเจ้าตาก ชื่อ "คำให้การวันประหารพระเจ้าตาก" โดย ปรามินทร์ เครือทอง

พระบรมราชานุสาวรีย์สมเด็จพระเจ้าตากสินฯ ประดิษฐานนอกกำแพงพระราชวังกรุงธนบุรี (ปัจจุบันเป็นที่ตั้งของกองบัญชาการกองทัพเรือ) ริมฝั่งแม่น้ำเจ้าพระยา


ปรามินทร์เป็นนักเขียนที่ติดตามเรื่องราวของสมเด็จพระเจ้าตากสินฯมาอย่างต่อเนื่อง ขณะที่นิตยสารศิลปวัฒนธรรมก็มีพื้นที่ให้กับเรื่องของพระเจ้าตากอย่างสม่ำเสมอเช่นกัน

โดยบทความก่อนหน้านี้มีคือ "ชำแหละแผนยึดกรุงธนบุรี" ที่กล่าวถึงเหตุการณ์ช่วงกรุงธนบุรีแตกไว้โดยละเอียดตั้งแต่ การเกิดรัฐประหารขึ้นในกัมพูชาซึ่งอยู่ในอำนาจของกรุงธนบุรีในขณะนั้น ซึ่งเป็นเวลา 1 ปี ก่อนกรุงธนบุรีแตก บรรยากาศทางการเมืองที่มีกลุ่มต่างๆ ก่อตัวขึ้น จนถึง 24 ชั่วโมงสุดท้ายของกรุงธนบุรี และ 24 ชั่วโมงสุดท้ายของกรุงธนบุรี และ 24 ชั่วโมงแรกของกรุงรัตนโกสินทร์ (ศิลปวัฒนธรรม เดือนเมษายน พ.ศ.2550)

บทความชื่อ " "แฉ"แผนใช้พงศาวดารยึดกรุงธนบุรี""ซ้ำ"" ที่ชวนท่านผู้อ่านคิดต่อเนื่องถึงเหตุการณ์ปลายแผ่นดินสมเด็จพระเจ้าตากสินฯ กับความพยายามในการสร้างความชอบธรรม โดยใช้พื้นที่บันทึกทางประวัติศาสตร์อย่างพงศาวดารเป็นเครื่องมือ (ศิลปวัฒนธรรม เดือนเมษายน พ.ศ.2551)

ฯลฯ

และบทความชิ้นล่าสุดในเดือนสิงหาคมนี้คือ "คำให้การวันประหารพระเจ้าตาก" จากเอกสารของพยานบุคคลที่ปรามินทร์เชื่อว่าเห็นเหตุการณ์วันสุดท้ายของกรุงธนบุรี

ได้แก่ 1.หนังสือสังคีติยวงศ์ของ สมเด็จพระวันรัต วัดพระเชตุพน 2.จดหมายความทรงจำฯ ของกรมหลวงนรินทรเทวี 3.โคลงสรรเสริญพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกฯ ของพระชำนิโวหาร 4.หนังสือลำดับกษัตริย์กรุงเก่าคำฉันท์ ของพระยาทัศดาจัตุรงค์

พระบรมราชานุสาวรีย์สมเด็จพระเจ้าตากสินฯ ประดิษฐาน ณ วงเวียนใหญ่ ซึ่งในปัจจุบันมีการปรับภูมิทัศน์ใหม่โดยรอบ


ปรามินทร์กล่าวว่า แม้พระราชพงศาวดารฉบับพระราชหัตถเลขา และพระราชพงศาวดารกรุงธนบุรีฉบับพันจันทนุมาศ (เจิม) จะมีเนื้อความชัดเจนอยู่พอสมควร หากยังไม่สามารถให้ความชัดเจนได้จนถึงนาทีประหารพระเจ้าตาก ทั้งวิธีการและรายละเอียดยังคงต้องอาศัยการวินิจฉัยหลักฐานอีกมาก

"พระราชพงศาวดารฉบับพระราชหัตถเลขา กล่าวถึงฉากสุดท้ายของพระเจ้าตากไว้ว่า ทรงถูกประหารด้วยการตัดพระเศียร ที่ป้อมวิชัยประสิทธิ์ ปากคลองบางหลวง ดังมีเนื้อหาตอนหนึ่งที่เจ้าพระยาจักรีพูดถึงพระเจ้าตากดังนี้"

"ตัวเป็นเจ้าแผ่นดินใช้เราไปกระทำการสงคราม ได้ความลำบากกินเหงื่อต่างน้ำ เราก็อุตสาหะอาสากระทำศึกมิได้อาลัยแก่ชีวิต คิดแต่จะทำนุบำรุงแผ่นดินให้สิ้นเสี้ยนหนาม จะให้สมณพราหมณาจารย์และไพร่ฟ้าประชากรอยู่เย็นเป็นสุขสิ้นด้วยกัน

"ก็เหตุไฉนอยู่ภายหลัง ตัวจึงเอาบุตรภรรยามาจองจำทำโทษ แล้วโบยตีพระภิกษุสงฆ์ และลงโทษแก่ข้าราชการและอาณาประชาราษฎร เร่งเอาทรัพย์สินโดยพลการด้วยหาความผิดมิได้ กระทำให้แผ่นดินเดือดร้อนทุกเส้นหญ้า ทั้งพระพุทธศาสนาก็เสื่อมทรุดเศร้าหมองดุจเมืองมิจฉาทิฐิฉะนี้ โทษตัวจะมีเป็นประการใดจงให้การไปให้แจ้ง

"และเจ้าตากสินก็รับผิดทั้งสิ้นทุกประการ

จึงมีรับสั่งให้เอาตัวไปประหารชีวิตสำเร็จโทษเสีย

"เพชฌฆาตกับผู้คุมก็ลากเอาตัวขึ้นแคร่หามไปกับทั้งสังขลิกพันธนาการ

"เจ้าตากจึงว่าแก่ผู้คุมเพชฌฆาตว่า ตัวเราก็สิ้นบุญจะถึงที่ตายอยู่แล้ว ช่วยพาเราไปแวะเข้าหาท่านผู้สำเร็จราชการ จะขอเจรจาด้วยสักสองสามคำ ผู้คุมก็ให้หามเข้ามา ได้ทอดพระเนตรเห็น จึงโบกพระหัตถ์มิให้นำมาเฝ้า ผู้คุมและเพชฌฆาตก็หามออกไปนอกพระราชวัง ถึงหน้าป้อมวิชัยประสิทธิ์ก็ประหารชีวิตตัดศีรษะถึงแก่พิราลัย"

ฝ่ายพระราชพงศาวดารกรุงธนบุรีฉบับพันจันทนุมาศ (เจิม) กล่าวถึงฉากนี้ไว้สั้นๆ ว่า

"ณ วันเสาร์ แรม 9 ค่ำ เดือน 5 เพลาเช้า 2 โมง เสด็จพระราชดำเนินทัพมาจากเสียมราบ ประทับ ณ พลับพลาหน้าวัดโพธาราม ฝ่ายข้าทูลละอองฯ ผู้ใหญ่ผู้น้อยพร้อมกันไปเชิญเสด็จลงเรือพระที่นั่งกราบ ข้ามมาพระราชวังสถิต ณ ศาลาลูกขุน มีหมู่พฤฒามาตย์ราชกุลกวีมุขเฝ้าพร้อมกัน จึ่งมีพระราชบริหารดำรัสปรึกษาว่า เมื่อพระเจ้าแผ่นดินอาสัจละสุจริตธรรมเสีย ประพฤติการทุจริตฉะนี้ ก็เห็นว่าเป็นเสี้ยนหนามหลักตออันใหญ่อยู่ในแผ่นดิน จะละไว้มิได้ ขอให้ปริวัตรออกประหารเสีย ฝ่ายทแกล้วทหารทั้งปวงมีใจเจ็บแค้นเป็นอันมาก ก็นำเอาพระเจ้าแผ่นดินและพวกโจทก์ทั้งปวงนั้นไปสำเร็จ ณ ป้อมท้ายเมืองในทันใดนั้น"

เมื่อพงศาวดาร 2 ฉบับ มีความขัดแย้งกัน แล้วเอกสารอื่นๆ ที่ปรามินทร์กล่าวว่า บันทึกโดยผู้อยู่ในเหตุการณ์กล่าวไว้อย่างไร ขอท่านได้โปรดติดตามจากนิตยสาร "ศิลปวัฒนธรรม" ฉบับเดือนสิงหาคม

หากการประหารชีวิตพระเจ้าตากคือภาพเหตุการณ์ใหญ่ที่หายไปจากประวัติศาสตร์ เอกสาร 4 เรื่อง จากพยานบุคคลทั้ง 4 ท่าน อาจเป็นเพียงชิ้นส่วนเล็กๆ 4 ชิ้น ที่แม้จะทำให้ภาพใหญ่เต็มไม่ได้ แต่อาจพอตีความสันนิษฐานได้

หน้า 20
http://www.matichon.co.th/matichon/view_news.php?newsid=01pra01040852&sectionid=0131&day=2009-08-04

--
      Weblink
http://ilaw.or.th
www.patani-conference.net
http://www.thaihof.org
http://thainetizen.org
http://www.ictforall.org
http://elibrary.nfe.go.th
http://www.thaisara.com
http://www.rmutr.ac.th
http://www.bedo.or.th/default.aspx
http://weblogcamp2009.blogspot.com
http://seminarmon.blogspot.com
http://seminartue.blogspot.com
http://seminarwed.blogspot.com
http://seminarthu.blogspot.com
http://seminarfri.blogspot.com
http://seminar1951.blogspot.com
http://seminardd.com

1 ความคิดเห็น:

  1. เมือพระเจ้าตากคือผู้กู้แผ่นดิน และเจ้าพระยา.ฯ เป็นข้าแผ่นดินในเจ้าตาก.........เหตุไฉนเล่า..

    ตอบลบ

ผู้ติดตาม

คลังบทความของบล็อก

เกี่ยวกับฉัน

รูปภาพของฉัน
Thailand
ข่าวสาร ข้อมูล ทุกด้านต้องรับฟัง ไม่เชื่อสิ่งที่เห็น ฟังข่าวสารเพียงฝ่ายเดียว ต้องรู้เท่าทันในการรับรู้ข่าวสารจากทุกแหล่งข่าว FACT - Freedom Against Censorship Thailand กลุ่มเสรีภาพต่อต้านการเซ็นเซอร์แห่งประเทศไทย http://facthai.wordpress.com/ http://twitter.com/jiew ● ปรึกษาปัญหากฏหมาย ละเมิด,สัญญา,อายัดทรัพย์ ยึดทรัพย์ ปัญหาติดต่อราชการ ฟรี ● พิมพ์รายงาน,ค้นหาข้อมูล, ● งานพิมพ์ Lay-Out,Art Work สำนักพิมพ์ดาวหาง www.sanamluang.bloggang.com สนใจติดต่อสอบถาม workingmailhome@hotmail.com